Over ons

Doel

Het doel van het Onderwijs-OMT is om op basis van de stand van de wetenschappelijke kennis een zo goed mogelijk advies aan het onderwijs te geven. Dit advies is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over effectieve aanpakken in het onderwijs. Het Onderwijs-OMT richt zich primair op adviezen omtrent het Nationaal Programma Onderwijs en de extra middelen die beschikbaar zijn om vertragingen als gevolg van Covid-19 tegen te gaan. Achterliggend doel is te adviseren over effectieve aanpakken voor duurzame onderwijsverbetering.

Onafhankelijk en onpartijdig

Het Onderwijs-OMT is onafhankelijk en onpartijdig. De wetenschappers volgen de wetenschappelijke gedragscode ‘wetenschappelijke integriteit’ van de VSNU. Verder worden de leden niet betaald en hebben ze geen financieel belang bij de adviezen.

Het Onderwijs-OMT is onafhankelijk en vormt geen onderdeel van OCW, de sectorraden of NWO. De leden zitten op persoonlijke titel in het Onderwijs-OMT.

De adviezen

Het OMT stelt adviezen op voor de Nederlandse onderwijspraktijk. De adviezen zijn beknopt en gebaseerd op bestaand onderzoek (inclusief literatuurverwijzingen). Ze worden opgesteld door leden van het Onderwijs-OMT, aangevuld met wetenschappelijke experts op een specifiek thema. De namen van de leden en experts staan op de adviezen. De adviezen worden in het Onderwijs-OMT besproken, desgewenst bijgesteld en unaniem vastgesteld.

Voor wie zijn de adviezen?

De adviezen zijn primair bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders die graag evidence informed werken. Daarnaast maken we ook adviezen voor andere partijen, zoals beleidsmakers of onderzoekers.

Bijeenkomsten

Het onderwijs-OMT komt tweewekelijks anderhalf uur bijeen om de adviezen te bespreken, vast te stellen en ideeën voor nieuwe adviezen te bespreken.

Brug naar leraren en schoolleiders

De adviezen van het onderwijs-OMT zijn vrij te gebruiken. Lerarenorganisaties, schoolleiders, de raden en OCW helpen de adviezen te verspreiden. Daarnaast werkt het onderwijs-OMT samen met leraren, schoolleiders en bestuurders. Zij leveren ideeën aan en lezen conceptadviezen mee. Het onderwijs-OMT is zich ervan bewust dat een succesvolle implementatie van adviezen alleen lukt met goede betrokkenheid van het (relevante) veld. Suggesties voor onderwerpen kunnen worden gemaild naar: vraag@onderwijsomt.nl.

Leden van het Onderwijs-OMT

Het Onderwijs-OMT bestaat uit 12 tot 14 vaste leden. De leden zijn wetenschappers op tal van terreinen, uit verschillende disciplines en van verschillende universiteiten. Hiermee bundelen we kennis over alle verschillende facetten van onderwijs en uit alle disciplines die zich met onderwijsonderzoek bezighouden.

De leden zijn:

Dr. Thijs Bol
Dr. Ilja Cornelisz
Prof. dr. Eddie Denessen
Prof. dr. Melanie Ehren
Dr. Louise Elffers
Prof. dr. Bas van der Klaauw
Prof. dr. Paul Leseman
Prof. dr. Maria Jansen
Dr. Inge Molenaar
Prof. dr. Trudie Schils
Prof. dr. Herman van de Werfhorst
Prof. dr. Inge de Wolf 

UvA
VU
RU/UL
VU
HvA
VU
UU
UM
RU
UM
UvA
UM

Vormgeving

Deze website en de huisstijl van het Onderwijs OMT zijn ontworpen door MADM Design, een bureau bestaande uit studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht. Neem contact op via e-mail: madmdesigninfo@gmail.com of bezoek hun persoonlijke websites:

Mariska Stomphorst: www.studiovanmariska.nl
Aniek van Dasselaar: www.aniekdesign.nl
Diana van Asselt: www.designsbydiana.nl
Marit Jansen: www.morebymarit.nl